32

 

قهر در اوج یکی بودن هم آری ممکن است

مثل روحی که نگنجد در وجودِ پیکرش

مومنم کردی به عشق و جا زدی

تکلیف چیست ؟

بر مسلمانی که کافر می شود پیغمبرش !

/ 13 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
زبل خان

خدای من همان خداییست که بدون هیچ ... انتظاری همه را دوست دارد و.... وفادارترین معشوق هم اوست ... که انسان را پس از همه خطاها ... ودل دادن به دنیا واهل دنیا ... در آغوش عشق می پذیرد...

زبل خان

خــدايا يک مــرگ بدهکــارم و هزار آرزو طلــبکار. . . خســــته ام. . . يا طلبــم را بده يا طلــبت را بگير....!!! .......♥ ...........♥ ...............♥ ...................♥ .........................♥ ............................♥ .........................♥ ......................♥ ..................♥ .............♥ .........♥ ......♥ ....♥

شادی

پروانه پشت پیله اش ، حس کرد راهی هست و رفت ! شاید به راه بسته هم ، باید امیدی بست و رفت

رضا

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺲﯼ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻐﺾ‌ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻟﺮﺯﯾﺪﻥ ﭼﺎﻧﻪ‌ﺍﺕ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ… ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﻟﺮﺯﯾﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﯼ، ﺑﻔﻬﻤﺪ… ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ‌ﮔﯿﺮ ﺷﺪﯼ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺳﺮﺩﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺁﻭﺭﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻬﺶ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﻟﮕﯿﺮﯼ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﺶ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺯﯾﺮِ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼِ ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺶ ﺑﺮﺍﯼِ ﯾﮏ ﺁﻏﻮﺵِ ﮔﺮﻡ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ…!..

شوکران

تاکنون وجود حاضرغایب شنیده ای من درمیان جمع ودلم جای دیگریست [گل]

پویا

خوش بــه حال ِ انارها و انجیـرها ... دلتنگ. که می شـوند، مــی تـرکـنــد ..." مهدی اخوان ثالث[گل]

شاپرک

محبوب ترين فرد کسي است که هم خود با نشاط است هم به ديگران نشاط ميبخشد . . . [گل]

رضا

کم سرمایه ای نیست داشتن آدمهایی که حالت را بپرسند! ولـــــی …. از آن بهتر داشتن آدمهاییست، که وقتی حالت را میپرسند بتوانـــی بگویی : خـــــوب نیستم … !

شاهد

همه دنیا بخواد و تو بگی نه ، نخواد و تو بگی آره ، تمومه همین که اول و آخر تو هستی ، به محتاج تو ، محتاجی حرومه