60

 

نرمـ  ـ ـنرمکـ ـمی رسـد اینکـ 

ـــــبــــــهـــآر

خوش بحال روزگـــــــآر... 

 

 

پ . ن : ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار

/ 1 نظر / 9 بازدید
علی

منتظر حضورتون هستم