13

 

حرمت باران،بستن چترها بود

حرمت عشق،بستن چَشم

این درِ بسته،حرمت چیست؟!

/ 0 نظر / 5 بازدید