79

 

دل به دلداران سپردن کار هر دلدار نیست

من به تو جـان می سپارم ... دل که قابل دار نیست


/ 1 نظر / 8 بازدید
خانومی

بعد از تو باور کرده ام این زندگی زوریست دنیا بدست و بدترین شکلش همین جوریست . هر آمدن، برگشتنی دارد... نفهمیدم_ _تفسیر هر شعری که می خواندی،فقط دوریست . پیراهنت بوی جدیدی می دهد، شاید یعقوب این قصه سزایش تا ابد کوریست . لشکر کشیدی؟! جنگ با من؟! با منِ تنها چشم تو ترسیمِ شکوهی امپراتوریست . اخم تو سبکی کهنه در نقاشی امروز یادآور نقش و نگاری مینیاتوریست . بعد از نبودت آسمان دیگر نمی بارد دنیا بدست و بدترین شکلش همین جوریست