8

 

هنوز در تکان می خورد

شنیدی؟

باید خیلی عاشق باشی 

تا کلام در را بشنوی!

/ 0 نظر / 18 بازدید