54

 

سـحر به لطف بگو آن غـزال رعـنـا را

که سر به کوه و بیابان ، تــو داده ای مــا را

/ 4 نظر / 2 بازدید
saeed

مثل هميشه عالي [گل]

محمد

از سخاوت آسمان آبی تا تمنای دستان درخت باریدن باران کمترین بهانه است . پاینده باششید وبرقراردوست گرامی

محمد

آدم های بزرگ قامتشان بلند تر نیست خانه شان بزرگ تر نیست ثروتشان بیشتر نیست آنها قلبی وسیع و نگاهی مرتفع دارند!