19

/ 2 نظر / 18 بازدید
نویسنده

ازش نگذر . تو پست صفحه قبلت نوشتی - سعی کن خریت رو ببخشی ، یه لحظه فکر کن : خر با کتک عوض میشه ؟ همیشه خر باقی میماند و تو عاقل باش که با خری هم دوست شدی کاری نکنی که جفتک بزنه چون خودت خواستی با اون خره دوست بشی و اون نخواست تو پا پیش گذاشتی .

غریبه

خیلی وقته گرگ شدم !!!! از وقتی دیدم سگها به قلاده افتخار میکنند !!!!!