10

 

در سخن پنهان شدم چونان که بو در برگ گل

هر که دارد میل دیدن، در سخن بیند مرا

/ 0 نظر / 18 بازدید