40

 

و عشق 

صدای فاصله هاستــ

 

 

 

پ . ن : ای که بی ـتـــو خودمو تکـــ و تـنـهـا می بینمـ! 

/ 3 نظر / 18 بازدید
زبل خان

تنت قدمگاه آغاز بودنم شد ! آغوشت بهشت من است “مادر”

شوکران

وعشق صدای قلب بیمار من است[گل]