14

 

من برای زنده بودن جستجوی تازه می خواهم

خالی ام از عشق و خاموشم، های و هوی تازه می خواهم

خانه ام گل خانه ی یاس است، رنگ و بوی تازه می خواهد

ای خدا بی آرزو موندم، آرزوی تازه می خواهم

عشق تازه، حرف تازه، قصه ی تازه کجاست

راه دور خانه ی تو در کجای قصه هاست

تا کجا باید سفر کرد؟

تا کجا باید دوید؟

از کجا باید گذر کرد؟

تا به شهر تو رسید

/ 0 نظر / 20 بازدید