29

 

تو را ...

چه عرض کنم !

اما من

روی حرف هایی که می زنم ،

حرف نمی زنم . 

/ 6 نظر / 5 بازدید
کویر

ادعای بزرگیست[متفکر]

شوکران

اما من روی خرفی که میزنم ایستاده ام البته به شیوه خودم توکه میدانی؟

رضا

بی خیال است.... خیلی بی خیال...... همان کسی که تمام خیال من است......

نسترن

تو كه نه اما من روي حرفهايم حرفي نمي زنم در پيله خاطراتم چرخ مي زنم فقط

غریبه

شاعرازکوچه مهتاب گذشب لیک شعری نسرود نه که معشوقه نداشت نه که سرگشته نبود سالهابودکه دگرکوچه مهتاب خیابان شده بود.

گنـ ـدمـ...

..نگاهـت هرقدرم که دورباشد ، آرامـــم میکند و آوایـــــــی آمــــدنـــــت رادرگوشـــم زمـــزمـــــــــــه... چــــقدر رسیدنــــــــــت را دوســــتــــــــــــــــــــ دارمــــــــــ... آغــــــــــــوشـــــــم درازدحــــــــــام ســــرمــــــای تنهـــــایـــــــی... ♥تـــــــنـــــــهــــــا بـــــرای "تــــــــــــــــــــو" ، هــــنـــــوزگــــرم اســــــتــــــــ...