42

 

 

نـــفـــــســـــــــ  ـ ـ ـــــــ از تـــــــــــــــــو

لـ ـ ـ ـذتــــــــــــــــــــ از مـــــــــــــــــن

/ 3 نظر / 2 بازدید
علی

همچون مسیحا بر صلیب بی کسیها تنها مانده ام...پس کجایی؟؟؟؟ نفس ازتو.... نفس ازتو....نفس ازتو...زندگی هم از تو

علی

صاحبخانه ی دل خـــــــــــداست ! آن را به هر کسی اجاره نده . .